Sunday, October 02, 2005

EUROOPPA 1914 - kriisi, joka ei koskaan ratkennut

3 Comments:

Blogger Matti said...

En tajunnut. Kriisihän oli ja meni. Mitä halusit näyttää noilla kartoilla? (ehkä aivoni on vain huono tässä vaiheessa aamyötä)

4:52 AM  
Blogger Rauno Rasanen said...

"VISIO"

Mielestäni Euroopan Unioni on ollut ja on edelleen Balkanin ja Turkin suhteen samankaltaisessa tilanteessa kuin Eurooppa I maailmasodan aattonakin.

Tietysti ulkopoliittiset sopimussuhteet ovat erilaisia nyt, mutta suhteessa Islamiin ei olla periaatteessa edistytty.

Euroopan tilanne alkaa vähitellen muistuttaa sekä väestötieteellisesti että moraalisesti luhistuvaa Rooman valtakuntaa.

Moraalisella rappiolla tarkoitan tässä arvopohjaltaan pirstoutunutta ja heikentynyttä eetosta, joka murtuu sekä amerikkalaisen monikulttuurisuuden (joka ei ole sama asia kuin moniarvoisuus) että Islamin monokulttuurisuuden paineen alla.

Väetötieteellisesti arvioiden voisi ennustaa, että Islam tulee nousemaan jo senkin vuoksi, että heidän "porukkansa" tekee tulevassa Euroopassa huonoimmin palkatut työt eli suurimman osan tarjolla olevista töistä!, koska Euroopan oma työikäinen väestö ikääntyy ja samalla myös vähenee.

Kun Europpa ajatui I:een maailmansotaan imperialistisen kapitalismin, uskonnollisten ristiriitojen sekä diplomaattisten sopimus-pattitilanteitten takia, ja kun sotaa vielä "puitiin" toisen kerran reilut 20 vuotta myöhemmin, niin ilman muuta syntyi valtava tarve yhtenäistää Eurooppa ainakin taloudellisesti, jottei mitään maailmasotien kaltaista enää syntyisi.

Ja sen vuoksi EU:ta onkin ajettu kuin käärmettä pyssyyn - puoliväkisin.

Samalla on kuitenkin nähty, että kun perinteinen eurooppalainen, kansallisvaltioiden perustalta toimiva moniarvoisuus, joka on ollut sekä Euroopan ylivertainen vahvuus että hyvin laajasti ottaen ja paradoksaalisesti myös perimmäinen syy I:een ja II:een maailmansotaan (joka oli I:n "epäonnistumisen" suora seuraus), on tämän moniarvoisuuden säilyttäminen sen merkityksen kustannuksella (lähinnä markkinavoimien vapautumisen myötä) tekemässä Euroopasta paitsi moraalisesti ja ideologisesti hampaattoman myös väestöpoliittisesti hajanaisen ja heikon alueen, joka pyrkiessään asettamaan EU-jäsenyys-neuvotteluissa ehtoja Turkille enää vain "sätkii" kuin olkinukke.

Euroopan yritys torjua Islam on epärealistinen, koska Eurooppa ei ole niin vahva ja itsenäinen kuin varsinkin Ranskassa ja Saksassa ajatellaan.
Englantihan on tällä hetkellä USA:n juoksupoika ja kuten aina - vain puolittain Eurooppaa.

Euroopasta on tullut moniarvoisuuden tasoittamisen ("amerikanisoitumisen") myötä voimaton itsenäisen kulttuurin ylläpitoon.
Euroopasta tulee amerikkalaisen roskatalouden ja roskaviihteen sekä islamilaisen fundamentalismin taistelutanner.
Se on jo sitä.

Kolmatta maailmansotaa ei Euroopassa virallisesti koskaan käydä.
Eurooppa vain häviää tuon sodan - ikäänkuin mitään sotaa ei olisi koskaan käytykään - katoamalla itse samalla tavoin kuin katosi Rooman valtakunta aikoinaan - ei paukahtaen vaan pitkään kitisten Eliotia vapaasti lainatakseni.

Ja tällä tavoin Euroopan 1914-kriisi lopulta ratkeaa.

10:20 AM  
Blogger ill. said...

osuvaa. (: lopussa eurooppa on laaja alue täynnä pieniä "ruhtinaskuntia" jotka tappelevat keskenään kynsin hampain. siis niinkuin se oli alunperinkin..

ja tästähän voisi saarnata tuntikausia..

10:21 AM  

Post a Comment

<< Home